Lịch TTTT Game Thủ Video AOE Blog AOE ChimSeDiNang BiBi Gunny Tải AOE Tìm Kiếm

Video GTV1 vs GTV2 t3

Tags gtvaoemos

Bấm LIKE để nhận tin AOE Mới Nhất

Video Liên Quan

Chung kết MOS 2

Chung kết MOS 2

24:21

15.405

Chung kết MOS 1

Chung kết MOS 1

14:32

14.887

GTV1 vs GTV2 t5

GTV1 vs GTV2 t5

24:26

13.511

GTV1 vs GTV2 t4

GTV1 vs GTV2 t4

18:07

12.651

GTV1 vs GTV2 t3

GTV1 vs GTV2 t3

19:11

29.075

GTV1 vs GTV2 t2

GTV1 vs GTV2 t2

12:26

12.823

GTV2 vs TPEC 3

GTV2 vs TPEC 3

14:18

17.362

GTV2 vs TPEC 4

GTV2 vs TPEC 4

14:53

10.601

GTV2 vs TPEC 2

GTV2 vs TPEC 2

14:18

10.561

GTV1 vs HN depzai t2

GTV1 vs HN depzai t2

15:02

12.141

GTV1 vs HN depzai t3

GTV1 vs HN depzai t3

13:45

11.806