Lịch TTTT Game Thủ Video AOE Blog AOE ChimSeDiNang BiBi Gunny Tải AOE Tìm Kiếm

Video GTV1 vs GTV2 t3

Tags gtvaoemos

Bấm LIKE để nhận tin AOE Mới Nhất

Video Liên Quan

Chung kết MOS 2

Chung kết MOS 2

24:21

15.392

Chung kết MOS 1

Chung kết MOS 1

14:32

14.881

GTV1 vs GTV2 t5

GTV1 vs GTV2 t5

24:26

13.495

GTV1 vs GTV2 t4

GTV1 vs GTV2 t4

18:07

12.648

GTV1 vs GTV2 t3

GTV1 vs GTV2 t3

19:11

28.495

GTV1 vs GTV2 t2

GTV1 vs GTV2 t2

12:26

12.815

GTV2 vs TPEC 3

GTV2 vs TPEC 3

14:18

17.354

GTV2 vs TPEC 4

GTV2 vs TPEC 4

14:53

10.595

GTV2 vs TPEC 2

GTV2 vs TPEC 2

14:18

10.553

GTV1 vs HN depzai t2

GTV1 vs HN depzai t2

15:02

12.138

GTV1 vs HN depzai t3

GTV1 vs HN depzai t3

13:45

11.805