Lịch TTTT Game Thủ Video AOE Blog AOE ChimSeDiNang BiBi Gunny Tải AOE Tìm Kiếm

Video GTV1 vs GTV2 t3

Tags gtvaoemos

Bấm LIKE để nhận tin AOE Mới Nhất

Video Liên Quan

Chung kết MOS 2

Chung kết MOS 2

24:21

15.417

Chung kết MOS 1

Chung kết MOS 1

14:32

14.899

GTV1 vs GTV2 t5

GTV1 vs GTV2 t5

24:26

13.538

GTV1 vs GTV2 t4

GTV1 vs GTV2 t4

18:07

12.662

GTV1 vs GTV2 t3

GTV1 vs GTV2 t3

19:11

29.655

GTV1 vs GTV2 t2

GTV1 vs GTV2 t2

12:26

12.833

GTV2 vs TPEC 3

GTV2 vs TPEC 3

14:18

17.374

GTV2 vs TPEC 4

GTV2 vs TPEC 4

14:53

10.610

GTV2 vs TPEC 2

GTV2 vs TPEC 2

14:18

10.568

GTV1 vs HN depzai t2

GTV1 vs HN depzai t2

15:02

12.153

GTV1 vs HN depzai t3

GTV1 vs HN depzai t3

13:45

11.815