Lịch TTTT Game Thủ Video AOE Blog AOE ChimSeDiNang BiBi Gunny Tải AOE Tìm Kiếm

Video Vanelove vs Gunny ngày 21/9/2013 - Chung Kết Aoe Thái Nguyên - máy Vanelove

Lượt xem 45.145
Số Clip 7
Thích Kèo Này?
Thích Đế Chế
Vanelove vs Gunny chung kết 1

Vanelove vs Gunny chung kết 1

00:00 · 22.918 ·

Vanelove vs Gunny chung kết 2

Vanelove vs Gunny chung kết 2

00:00 · 15.791 ·

Vanelove vs Gunny chung kết 3

Vanelove vs Gunny chung kết 3

00:00 · 12.863 ·

Vanelove vs Gunny chung kết 4

Vanelove vs Gunny chung kết 4

00:00 · 10.082 ·

Vanelove vs Gunny chung kết 5

Vanelove vs Gunny chung kết 5

00:00 · 10.432 ·

Vanelove vs Gunny chung kết 6

Vanelove vs Gunny chung kết 6

00:00 · 9.674 ·

Vanelove vs Gunny chung kết 7

Vanelove vs Gunny chung kết 7

00:00 · 16.823 ·

Bình luân & Chém Gió