Nhất thế chi tôn

Nhất thế chi tôn

| Ngày cập nhật : 27/8/2020 9:32 Tác giả : Ái Tiềm Thủy đích Ô Tặc
Ta cả đời này, không hỏi trước kia, không cầu kiếp sau, chỉ oanh oanh liệt liệt, khoái ý ân cừu, chỉ bại các tộc anh kiệt, ngạo tiếu lục đạo Thần Ma! Ta là ai, ai là ta và muốn đi tìm cái ta đó.