Nhất niệm vĩnh hằng

Nhất niệm vĩnh hằng

| Ngày cập nhật : 14/9/2020 20:17 Tác giả : Nhĩ Căn
Nhất niệm thành biển cả, nhất niệm hóa nương dâu. Nhất niệm trảm nghìn Ma, nhất niệm giết vạn Tiên. Chỉ có niệm của ta... là Vĩnh hằng. Cảnh giới tu luyện: - Ngưng Khí Cảnh: Tầng 1→ Tầng 10 - Trúc Cơ Cảnh: Sơ Kỳ → [...]